Writing for business - B2


Schrijfvaardigheid op B2-niveau vereist zowel inzicht in structuur, toon en stijl van een tekst, als een goede taalbeheersing. Schrijf je met name voortgangsrapportages, offertes, evaluaties en meer gecompliceerde e-mails en langere rapporten, dan is deze training een goede keuze.

Doelstelling

Professionaliseren van de schrijfvaardigheid in het Engels.

Inhoud

  • Schrijven van adequate beroepsmatige e-mails en brieven
  • Opstellen van rapporten, offertes, verslagen, voorstellen en andere teksten
  • Helder en correct formuleren
  • Aanbrengen van structuur, gebruik van alinea’s, kernzinnen
  • Aanbrengen van samenhang: gebruik van verbindings- en verwijswoorden
  • Schrijfstijl: passend register (formeel/informeel), juiste toon, kort en bondig formuleren
  • Presenteren van feiten, samenvatten, concluderen
  • Uitbreiden van de woordenschat, gebruik van synoniemen, gevarieerd woordgebruik
  • Veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen
  • Ondersteunende grammatica: uitleg van en oefening met die structuren die de communicatie kunnen beïnvloeden
Tijdens deze training maken we ook graag gebruik van je eigen materiaal.

Planning

6 bijeenkomsten van 3 uur.