Writing for business - B1


Deze training is vooral geschikt als je beter wilt leren schrijven in het Engels. Tijdens deze training op B1-niveau richten we ons vooral op standaardcorrespondentie en korte rapportages.

Doelstelling

Verhogen en professionaliseren van de schrijfvaardigheid in het Engels.

Inhoud

  • Standaardcorrespondentie: schrijven van e-mails, brieven, uitnodigingen, bevestigingen
  • Schrijven van korte verslagen en rapportages volgens een vast format
  • Conventies voor het schrijven van e-mails, brieven en rapportages
  • Helder en correct formuleren
  • Formeel en informeel taalgebruik
  • Schrijven in de juiste stijl en op een passende toon
  • Aanbrengen van structuur, aanhef en slot, gebruik van verwijs- en verbindingswoorden
  • Uitbreiden van de woordenschat
  • Veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen
  • Ondersteunende grammatica: uitleg van en oefening met die structuren die de communicatie kunnen beïnvloeden
Tijdens deze training maken we ook graag gebruik van je eigen materiaal.

Planning

6 bijeenkomsten van 3 uur.