Business English - B2


In verschillende situaties professioneel communiceren in een internationale omgeving vraagt veel, ook van je Engels. In deze training ontwikkel je een nauwkeurige en overtuigende communicatiestijl om je met flair uit te drukken in het Engels.

Doelstelling

Professionaliseren van de Engelse spreek- en schrijfvaardigheid gericht op zakelijke, beroepsmatige contacten. Aan het eind van de training kun je met gemak en efficiënt in het Engels communiceren in werkgerelateerde sociale en zakelijke situaties.

Je kunt kiezen uit een training van 6 bijeenkomsten of een training van 10 bijeenkomsten.

Inhoud training van 6 bijeenkomsten

Spreken en luisteren:
 • Actief deelnemen aan vergaderingen en bijeenkomsten
 • Small talk in formele en informele zakelijke situaties
 • Je mening geven en deze met argumenten onderbouwen
 • Uitleg geven en gemaakte keuzes verantwoorden
 • Omgaan met klachten en problemen en deze adequaat oplossen
 • Discussiëren en actief deelnemen aan besluitvorming
 • Deelnemen aan conference calls
 • Alle voorkomende telefoongesprekken efficiënt en adequaat uitvoeren
Schrijven en lezen:
 • Schrijven van e-mails en brieven, verslagen en rapporten
 • Schrijven in de juiste stijl en op een passende toon
 • Helder schrijven, aanbrengen van samenhang, gebruik van structuur- en verbindingswoorden
 • To the point schrijven
Algemeen:
 • Professionaliseren van de woordenschat
 • Veelvoorkomende woorden, uitdrukkingen en technische begrippen
 • Formeel en informeel taalgebruik, verschil spreektaal en schrijftaal
 • Ondersteunende grammatica: uitleg van en oefening met die aspecten die invloed kunnen hebben op de communicatie
 • Uitspraak en intonatie

Inhoud training van 10 bijeenkomsten

De training van 10 bijeenkomsten wordt uitgebreid met de volgende onderdelen:
 • Onderhandelen met klanten, prospects of leveranciers, overtuigen, overreden
 • Aanbrengen van nuances in je taalgebruik
 • Gebruik van synoniemen
 • Diplomatiek taalgebruik (tact and diplomacy)
 • Houden van een duidelijke en goed uitgewerkte presentatie, adequaat reageren op vragen
 • Culturele aspecten: correct en efficiënt zakendoen met Engelssprekende relaties, valkuilen voor Nederlanders