Business English - B1


Als je je wel redt in het Engels, maar toch wilt leren om gemakkelijker en exacter uit te drukken wat je bedoelt, dan is de training Business English op B1-niveau geschikt. Uitbreiding van je zakelijke woordenschat speelt een grote rol. We oefenen in verschillende situaties die regelmatig voorkomen in je functie, zowel mondeling als schriftelijk.

Doelstelling

Verhogen en professionaliseren van de Engelse spreek- en schrijfvaardigheid gericht op zakelijke, beroepsmatige contacten. Aan het eind van de training kun je met redelijk gemak in het Engels communiceren in veelvoorkomende, vertrouwde situaties.

Je kunt kiezen uit een training van 6 bijeenkomsten of een training van 10 bijeenkomsten.

Inhoud training van 6 bijeenkomsten

Spreken en luisteren:
 • Voeren van zakelijke gesprekken over vertrouwde onderwerpen
 • Voeren van sociale gesprekken met collega‚Äôs en zakelijke relaties
 • Praten over jezelf, het bedrijf en de activiteiten, diensten of producten van het bedrijf
 • Klachten aannemen en doorgeven
 • Een update en toelichting geven over werkzaamheden
 • Adviseren over diensten en producten
 • Instructies geven
 • Mening geven en onderbouwen, een standpunt verwoorden
 • Voeren van routinematige telefoongesprekken
Schrijven en lezen:
 • Schrijven van routinematige e-mails en brieven
 • Invullen van formulieren
 • Noteren van klachten en storingen
 • Kort verslag schrijven van uitgevoerde werkzaamheden
 • Lezen en begrijpen van zakelijke e-mails en technische documenten (o.a. werkinstructies)
Algemeen:
 • Uitbreiden van de algemeen zakelijke woordenschat
 • Veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen
 • Formeel en informeel taalgebruik
 • Verhogen van de grammaticale kennis
 • Uitspraak en intonatie

Inhoud training van 10 bijeenkomsten

De training van 10 bijeenkomsten wordt uitgebreid met de volgende onderdelen:
 • Deelnemen aan informele vergaderingen en bijeenkomsten
 • Voeren van een eenvoudig verkoopgesprek
 • Suggesties doen en deze onderbouwen met argumenten
 • Omgaan met eenvoudige problemen, schrijven van een klachtenbrief
 • Houden van een standaardpresentatie over diensten en producten van je bedrijf
 • Culturele aspecten