Business English - A2


De basisvaardigheden in het Engels beheers je wel, maar je voelt nog een sterke behoefte om je woordenschat uit te breiden en de grammatica op te frissen. We oefenen veel met het Engels dat je in de praktijk nodig hebt voor de uitvoering van dagelijkse taken.

Doelstelling

Verhogen van de Engelse spreek- en schrijfvaardigheid gericht op zakelijke, beroepsmatige contacten. Aan het eind van de training kun je korte gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in veelvoorkomende werksituaties.

Je kunt kiezen uit een training van 6 bijeenkomsten of een training van 10 bijeenkomsten.

Inhoud training van 6 bijeenkomsten

Spreken en luisteren:
 • Jezelf presenteren
 • Basisinformatie geven over het bedrijf en je functie
 • Informatie inwinnen en verstrekken over routinematige zaken in het werk
 • Eenvoudige bestellingen doen en opnemen
 • Bezoek ontvangen en doorverwijzen
 • Afspraken maken, agendabeheer
 • Onderhouden van sociale contacten op basisniveau
 • Mening geven en vragen over vertrouwde onderwerpen
 • Eens zijn en oneens zijn
 • Voeren van eenvoudige telefoongesprekken
Schrijven en lezen:
 • Basisconventies voor het schrijven van e-mails
 • Schrijven van korte, eenvoudige e-mails
 • Invullen van veelgebruikte standaardformulieren
 • Lezen en begrijpen van korte e-mails
Algemeen:
 • Verwerven van een algemeen zakelijke woordenschat
 • Veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen
 • Opfrissen en uitbreiden van de grammatica
 • Uitspraak en intonatie

Inhoud training van 10 bijeenkomsten

De training van 10 bijeenkomsten wordt uitgebreid met de volgende onderdelen:
 • Eenvoudige zakelijke gespreksvoering
 • Deelnemen aan werkoverleg
 • Beschrijven van de activiteiten, diensten of producten van het bedrijf
 • Uitleg geven over systemen en processen
 • Bezoek rondleiden
 • Houden van een korte presentatie over een vertrouwd onderwerp